WWW.WARSZAWA1939.pl

   
   Warszawa1939.pl to założony przez Ryszarda Mączewskiego projekt gromadzący ogromne ilości materiałów zdjęciowych dotyczących przedwojennego obrazu Warszawy. Rozwijająca się stopniowo strona nabrała dynamizmu po włączeniu do opracowania fotoplanu – lotniczej mapy miasta z 1935 roku, której fragmenty udostępnione przez Archiwum Państwowe miasta stołecznego Warszawy posłużyły do opracowania stale powiększającego się materiału. Zdjęcia ulic, pojedynczych kamienic i gmachów publicznych od szkół po wodociągi, detale i szczegóły dawnego miasta – listę obiektów prezentowanych w dziale „architektura” można wciąż wydłużać. Na podstawie statystyki przeprowadzonej z okazji 5 rocznicy istnienia Strony widać ogrom wykonanej przez twórców pracy – 10 II 2001 (inauguracja) – 8 obiektów; 10 II 2006 – około 1330 zamieszczonych opracowań poszczególnych miejsc przedwojennej Warszawy.

     Z czasem zakres badań został rozszerzony – pojawiły się prowadzone przez Pana Krzysztofa Jaszczyńskiego biblioteka i muzeum, gromadzące materialne ślady warszawskiej przeszłości.

     Warszawa1939.pl dość szybko zyskała stałych gości i duże uznanie – o projekcie pisał w listopadzie 2005 roku magazyn Histmag, recenzja jej poświęcona znalazła się także w pierwszym numerze reaktywowanej „Stolicy”. Warszawa1939 - stale rozbudowywana i często odwiedzana, jest chyba najbardziej rozległym projektem na temat dawnej Warszawy w Sieci.

 CZYTAJ  DALEJ 


KONTAKT

START     HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

  M.Górzynski 2006