WWW.WARSZAWA1939.pl

Jaki jest związek serwisu www.warszawa1939.pl z Atlasem miasta Turku?

 

 Wprowadzona przez Ryszarda Mączewskiego idea powiązania fotoplanu z materiałem ilustracyjnym dotyczącym poszczególnych obiektów leży u podstaw funkcjonowania turkowskiego „Atlasu...”, który można nazwać satelitą części „Architektura” projektu Warszawa1939.

 

   
  


KONTAKT

START     HISTORIA    MAPY    ATLAS    BIBLIOGRAFIA 
WARSZAWA 1939    WŁÓCZYPIÓRO   LINKI

 M.Górzynski 2006